Συγκεντρωτικός Πίνακας όλων των χρεωμένων υλικών των υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Σύνολο Υλικών Υπολογιστές Εκτυπωτές Οθόνες Φαξ Φωτοτυπικά IP Phones Πληκτρολόγια Ποντίκια
Πλήθος 8432 1772 869 1675 71 131 513 1684 1717
Ποσοστό 100 21 10 20 1 2 6 20 20


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη των Επεξεργαστών Κειμένου
Σύνολο Υπολογιστών MS Office 2000 MS Office 2003 MS Office 2010 Libre Office OpenOffice MS Office 2007 MS Office XP N/A
1772 56 306 20 720 29 377 23 211


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. με βάση την μνήμη RAM
Σύνολο Υπολογιστών 256 MB 512 MB 768 MB 1 GB 1500 MB 2 GB 3 GB 4 GB N/A
1772 25 75 14 215 14 528 84 513 63


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη Λειτουργικών Συστημάτων
Λειτουργικό Σύστημα Πλήθος Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό
Win7 Pro - 32 bit13710,631,5
Win7 Pro - 64 bit21316,4
Win7 Home362,8
Win7 Ultimate221,7
Vista Pro 322,510,9
Vista Home201,5
Vista Ultimate60,5
Vista Business836,4
Win XP Pro66251,157,6
Win XP Home846,5
Σύνολο1295