Συγκεντρωτικός Πίνακας όλων των χρεωμένων υλικών των υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Σύνολο Υλικών Υπολογιστές Εκτυπωτές Οθόνες Φαξ Φωτοτυπικά IP Phones Πληκτρολόγια Ποντίκια
Πλήθος 8477 1773 894 1671 76 131 509 1691 1732
Ποσοστό 100 21 11 20 1 2 6 20 20


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη των Επεξεργαστών Κειμένου
Σύνολο Υπολογιστών MS Office 2000 MS Office 2003 MS Office 2010 Libre Office OpenOffice MS Office 2007 MS Office XP N/A
1773 61 326 20 714 28 368 25 207


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. με βάση την μνήμη RAM
Σύνολο Υπολογιστών 256 MB 512 MB 768 MB 1 GB 1500 MB 2 GB 3 GB 4 GB N/A
1773 26 80 14 238 14 536 76 503 62


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη Λειτουργικών Συστημάτων
Λειτουργικό Σύστημα Πλήθος Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό
Win7 Pro - 32 bit14711,031,4
Win7 Pro - 64 bit21616,2
Win7 Home352,6
Win7 Ultimate201,5
Vista Pro 332,511,0
Vista Home211,6
Vista Ultimate60,5
Vista Business866,5
Win XP Pro68051,057,7
Win XP Home896,7
Σύνολο1333