Συγκεντρωτικός Πίνακας όλων των χρεωμένων υλικών των υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Σύνολο Υλικών Υπολογιστές Εκτυπωτές Οθόνες Φαξ Φωτοτυπικά IP Phones Πληκτρολόγια Ποντίκια
Πλήθος 8477 1769 891 1677 73 132 507 1690 1738
Ποσοστό 100 21 11 20 1 2 6 20 21


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη των Επεξεργαστών Κειμένου
Σύνολο Υπολογιστών MS Office 2000 MS Office 2003 MS Office 2010 Libre Office OpenOffice MS Office 2007 MS Office XP N/A
1769 59 316 20 718 28 368 25 209


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. με βάση την μνήμη RAM
Σύνολο Υπολογιστών 256 MB 512 MB 768 MB 1 GB 1500 MB 2 GB 3 GB 4 GB N/A
1769 25 78 14 228 14 536 79 505 60


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη Λειτουργικών Συστημάτων
Λειτουργικό Σύστημα Πλήθος Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό
Win7 Pro - 32 bit13910,631,2
Win7 Pro - 64 bit21616,5
Win7 Home352,7
Win7 Ultimate201,5
Vista Pro 332,511,0
Vista Home211,6
Vista Ultimate60,5
Vista Business856,5
Win XP Pro67351,357,7
Win XP Home856,5
Σύνολο1313