Συγκεντρωτικός Πίνακας όλων των χρεωμένων υλικών των υπαλλήλων της Α.Δ.Μ.Θ.
Σύνολο Υλικών Υπολογιστές Εκτυπωτές Οθόνες Φαξ Φωτοτυπικά IP Phones Πληκτρολόγια Ποντίκια
Πλήθος 8322 1717 845 1621 70 133 510 1694 1732
Ποσοστό 100 21 10 19 1 2 6 20 21


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη των Επεξεργαστών Κειμένου
Σύνολο Υπολογιστών MS Office 2000 MS Office 2003 MS Office 2010 Libre Office OpenOffice MS Office 2007 MS Office XP N/A
1717 56 322 20 692 25 372 25 181


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. με βάση την μνήμη RAM
Σύνολο Υπολογιστών 256 MB 512 MB 768 MB 1 GB 1500 MB 2 GB 3 GB 4 GB N/A
1717 26 74 11 229 17 521 76 503 39


Κατηγοριοποίηση των Η-Υ της Α.Δ.Μ.Θ. σε όλα τα είδη Λειτουργικών Συστημάτων
Λειτουργικό Σύστημα Πλήθος Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό
Win7 Pro - 32 bit15111,632,6
Win7 Pro - 64 bit21716,7
Win7 Home362,8
Win7 Ultimate211,6
Vista Pro 332,511,1
Vista Home201,5
Vista Ultimate50,4
Vista Business866,6
Win XP Pro64749,756,3
Win XP Home876,7
Σύνολο1303