Εφαρμογή "Λογιστικής Δημοσίου"

 


\"New-01\"23-01-2023: Αρχείο τελευταίας αναβάθμισης (έκδοση  4.08.0004)  Οδηγίες αναβάθμισης


   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών