Εφαρμογή "Λογιστικής Δημοσίου"

 


\"New-01\"11-07-2022: Αρχείο τελευταίας αναβάθμισης (έκδοση  4.06.0007)  Οδηγίες αναβάθμισης


   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών