Εφαρμογή "Λογιστικής Δημοσίου"

 


\"New-01\"23-10-2019: Αρχείο τελευταίας αναβάθμισης (έκδοση  3.17.0006)  
Οδηγίες αναβάθμισης


Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής


   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών