Κοινή Σύσκεψη υπηρεσιακών μονάδων

της ΑΔΜΘ με αντικείμενο την Πρόσκληση 63

 

 

 

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών