Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org

Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux

 

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών