Πρόγραμμα σύνδεσης σε υπολογιστή εξ αποστάσεως (Τηλεργασία) AnyDesk

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών