Τρόπος ανοίγματος και αποθήκευσης αρχείων του Word 2007,

του Excel 2007 και του PowerPoint 2007 σε προηγούμενες

εκδόσεις των προγραμμάτων του Office

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών