Ορισμός ονόματος υπολογιστή

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών