Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας WebCam με σύνδεση USB

και ενσωματωμένο μικρόφωνο

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών