Τεχνικές προδιαγραφές για IP Τηλεφωνικές Συσκευές

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών