Τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακού Πολυλειτουργικού

(Φωτοαντιγραφικό – Δικτυακός Εκτυπωτής –

Έγχρωμος Σαρωτής) Μεγάλης Ταχύτητας

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών