Εξυπηρετητής (Server) τύπου rack mounted, με επεξεργαστή

Intel Xeon E5-2420, μνήμη RAM 8GB

και 2 SSD σκληρούς δίσκους

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών