Εξυπηρετητής (Server) τύπου blade, με επεξεργαστή

Intel Xeon E5-2430, μνήμη RAM 8GB και

2 SSD σκληρούς δίσκους

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών