Σαρωτής με ελληνικό OCR, δυνατότητα έγχρωμης και

ασπρόμαυρης σάρωσης και οπτική ανάλυση

600 dpi χ 600 dpi

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών