Πολυμηχάνημα με εκτύπωση Laser, ποιότητα εκτύπωσης

τουλάχιστον 600 X 600 dpi, έγχρωμη σάρωση

και δυνατότητα αποστολής FAX

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών