Δικτυακός εκτυπωτής Laserjet, με οθόνη LCD και ανάλυση

τουλάχιστον 1200 x 1200 dpi

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών