Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου TINY SFF

(Small Form Factor) με επεξεργαστή Intel Core i5,

μνήμη RAM τουλάχιστον 4GB, σκληρό δίσκο τύπου

mSATA SSD και λειτουργικό Linux

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών