Οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων

μέσω WebServices-api

στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της ΑΔΜΘ


   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών