Οδηγός για την ηλεκτρονική χρέωση και διακίνηση εγγράφων

στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου της ΑΔΜΘ

easyConsole - easyProtocol

(Ηλεκτρονική χρέωση και διακίνηση εγγράφων)

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών