Οδηγός ηλεκτρονικής διακίνησης & πρωτοκόλλησης εγγράφων

που αποστέλλονται στην ΑΔΜΘ μέσω

της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υποβολής Εγγράφων

 

   
© ΑΔΜΘ - Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών